Ξύλινα Δάπεδα - Πατωματζής - Τζιτζιρής

Τοποθέτηση δαπέδου

Η κατασκευή ενός ξύλινου δαπέδου περιλαμβάνει την υποδομή και την ανωδομή. Η υποδομή αποτελείται από ξύλινα ή και άλλα υλικά, πάνω στα οποία στερεώνουμε την ανωδομή η οποία αποτελείται από τα επικαλυπτικά και εμφανή στοιχεία, δηλαδή παρκέτα, λωρίδες, πλάκες κλπ.

Δημιουργία κατάλληλης υποδομής

Είναι ο παραδοσιακός τρόπος τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων με κλασικά ή πολύστρωμα παρκέτα, και περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομής (σχάρας- καννάβου) από ξύλινα καδρόνια σε σταθερό υπόβαθρο (τσιμεντοκονία). Με την τοποθέτηση των καδρονιών επιτυγχάνουμε την οριζοντίωση και ανύψωση της επιφανείας σε επιθυμητό ύψος, στην οποία θα καρφωθεί η ανωδομή.
Συχνά για διάφορους λόγους, απαιτείται η δημιουργία ψευδοδαπέδου πάνω στη σχάρα των καδρονιών. Παρκέτα μεγάλου πλάτους ή η τοποθέτηση τους σε διάφορες διατάξεις είναι τέτοιοι λόγοι. Το ψευδοδάπεδο σχηματίζεται είτε από ξύλινες τάβλες είτε από τεχνητές ξυλοπλάκες, που συνήθως βιδώνονται στα καδρόνια.

Διατήρηση υπάρχουσας υποδομής

Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπάρχουσα υποδομή δίνει την δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης του δαπέδου απ’ευθείας πάνω της, με κολλητή ή πλωτή εγκατάσταση χωρίς να επιβάλλεται η κατασκευή σχάρας καδρονιών ή ψευδοδαπέδου. Συγκεκριμένα μπορούν να εγκατασταθούν κολλητά παρκέτα, πολύστρωμες λωρίδες, laminate κ.ά.
Σε έναν νεόχτιστο χώρο τέτοια υποδομή μπορεί να είναι από επιπεδωμένο ισχυρό τσιμεντοκονίαμα ή ειδικό αυτοεπιπεδούμενο μείγμα. Προϋποθέτει φυσικά την ύπαρξη πλάνου από πριν, σχετικά με το είδος του ξύλινου δαπέδου, το ύψος της τελικής επίστρωσης, τις διελεύσεις σωληνώσεων κλπ. Αντίστοιχα, σε ανακατασκευές παλαιών κτιρίων, τέτοια υποδομή μπορεί να υπάρχει από μάρμαρο, μωσαϊκό, πλακάκι, παλιό ξύλινο δάπεδο κλπ., που δεν επιβάλλεται να απομακρυνθεί.

Προετοιμασία του χώρου πριν την τοποθέτηση

Επιβάλλεται να έχουν τοποθετηθεί τα εξωτερικά κουφώματα και γενικότερα ο χώρος πρέπει να είναι προφυλαγμένος απ’ τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Εργασίες με υλικά που περιέχουν υγρασία (πχ. χρήση τσιμεντοκονίας, τοποθέτηση πλακιδίων κλπ.) πρέπει να έχουν προηγηθεί από την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου και να έχει περάσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αποβολή της υγρασίας.

Τουλάχιστον κατά τους χειμερινούς μήνες που επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας, είναι θεμιτό να υπάρχει θέρμανση στο χώρο τόσο πριν, όσο και κατά την τοποθέτηση. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης των ξύλινων δαπέδων η υγρασία των τοίχων δεν πρέπει να είναι πάνω από 3%. Στην περίπτωση κολλητού δαπέδου σε υπόβαθρο από μπετόν, το ποσοστό υγρασίας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 3% της στεγνής μάζας. Σημειώνεται ότι για να στεγνώσει μια στρώση τσιμεντοκονίας απαιτούνται 10-12 μέρες ανά εκατοστό πάχους αυτής για στεγνή περίοδο, η οποία περίοδος προσαυξάνεται κατά 50% για υγρή περίοδο.

Προτιμάται η τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου, να γίνεται πριν το τελικό φινίρισμα του ελαιοχρωματιστή. Γενικότερα, όσο μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί προγενέστερα, τόσο λιγότερο θα καταπονηθεί το δάπεδο.